Articles and insights

feature-4.jpg

The University of Prishtina “Hasan Prishtina” launches its blog by featuring an article on ICP.

 
 
 

The inaugural psychology and mental health magazine in Kosovo exclusively features an excerpt from the primary book on Integrated Cohesion Psychotherapy (ICP).

 

Shoqata Amerikane e Psikologëve (faqja zyrtare e divizionit të 29-tëth division – Shoqëria për Avancimin e Psikoterapisë) publikoi një artikull rreth ICP.

“Kult Plus” në Kosovë, ka publikuar një artikull të mrekullueshëm për promovimin e librit ICP.

Faqja e njohur “Familja Jone” në Kosovë ka shkruar një artikull për ICP.  

“Nacionale” ka intervistuar Fitim Ukën. 

sqShqip