Kontakti

Na shkruani përmes formularit online

Informacione Kontakti

Letrare

Fitim Uka

Prishtine, Kosove

Për Shtyp dhe Media

+383 (0)49 132 415

sqShqip