Publikim i ri

Psikoterapia e kohezionit të brendshëm

Libri “Teoria dhe Psikoterapia e Kohezionit të Brendshëm” është botuar në vitin 2022 në gjuhën shqipe fillimisht. Ngjarja kryesore e promovimit është mbajtur në Prishtinë, me 21 mars 2022 në Sallën e Kuqe me pjesëmarrjen e mbi 600 psikologëve, profesorëve dhe studiuesve të psikologjisë. Ndërkaq, në vitin 2022, libri është promovuar edhe në Universitetin Shtetëror të Tiranës, në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe në shumë institucione të tjera ndërkombëtare po vazhdon rrugën.

teoria
Promovuar në
image-1-1.png
image-2.png
Webp.net-resizeimage.png
270236517_10159926986028185_1826810021734992094_n

Disa Fjalë nga Autori

Pothuajse 13 vjet më parë fillova rrugëtimin tim në Psikoterapi. Në fillim, unë priresha të ndiqja qasjet e strukturuara të psikoterapisë dhe pothuajse u fiksova me rregullat e tyre të arta, "të bësh dhe të mos bësh" dhe kufijtë e tyre. Megjithatë, shpesh e ndjeja se klientët nuk po përfitonin dhe përjetoja “pashpresën” e pashmangshme. Kuptova se një qasje e vetme nuk do t'i përshtatet të gjitha sfidave që klientët e mi do të sjellin në sesione. Prandaj, fillova të mbledh njohuritë dhe praktikat më të mira nga këndvështrime të ndryshme, të kombinoj dhe lidh strategji terapeutike dhe ndonjëherë kam pasur guximin të mendoj në mënyrë inovative dhe të aplikoj teknika të reja. Kështu nisi ideja e Psikoterapisë së Kohezionit të Brendshëm. Sot, ICP është një ide e re, është një libër dhe përfaqëson një qasje të re psikoterapeutike

Fitim Uka
Psikolog, shkrimtar dhe folës publik.

Çfarë thonë lexuesit

Një model psikoterapie që e bën klientin të kuptojë rëndësinë e kohës. Një psikoterapi që i jep peshën e veçantë komunikimit intrapersonal dhe ndërpersonal, që njeh qëllimet jetësore dhe vlerëson spiritualitetin. Një rrugë e re për ta gjetur kohezionin e brendshëm - prehjen, qetësinë, shëndetin dhe mirëqenien mendore.

4.8/5
4.8/5
Pika më e fortë e konceptualizimit teorik të autorit është përpjekja për të ofruar një shpjegim të thjeshtuar të natyrës njerëzore, psikopatologjisë dhe trajtimit të saj për audiencën ose terapistët e ardhshëm…
Dr. Aliriza ARËNLIU

Sigurisht, çdo teori e psikoterapisë ka komponentin e saj praktik, i cili zbatohet në marrëdhënien psikoterapist-klient. Dr. Uka jep udhëzime të qarta se ku duhet të ndërhyhet…

PROF. ASOC. DASHAMIR BËRXULLI

Psikoterapia e kohezionit të brendshëm është një qasje e mirëorganizuar, fillimisht si model teorik dhe më pas si psikoterapi e aplikuar. Shumë teknika që përdoren për të arritur qëllimin përfundimtar të psikoterapisë…

MA. LIRIE LOKAJ, GROUP AND FAMILY THERAPIST

Kjo qasje sjell shumë risi në fushën e saj, por kryesorja, për mendimin tim, është se baza e kësaj teorie është empirike. Prof. Uka ka demonstruar me sukses vazhdimësinë kohore ndërmjet…

PHD. NAIM TELAKU – CLINICAL PSYCHOLOGIST
sqShqip